Barn mår bra av att ha djur

 

Att ha ett husdjur är nog något som de flesta drömmer om någon gång under sin barndom. Tyvärr är det långt ifrån alla barn som faktiskt får ett djur. Det är snarare så att det är få förunnat. Huruvida man kan ha djur eller inte beror naturligtvis på en rad olika omständigheter. Dels spelar det så klart stor roll hur ens boendesituation ser ut, i vissa bostäder är det till exempel inte överhuvudtaget tillåtet att ha husdjur av något slag. Dessutom är det inte alla som har tid att ta hand om och ägna sig åt ett djur i den utsträckning som det brukar behöva. Och där kommer ju även typen av husdjur in i bilden, vissa sorters djur behöver väldigt mycket omvårdnad medan andra i stort sett klarar sig själva så länge de får mat och vatten på regelbundna tider.

 

Forskning visar dock att barn ofta mår mycket bra av att ha djur omkring sig. Så finns möjligheten att ha husdjur så är det verkligen Little boy with a horse in summervärt att fundera på att skaffa ett, de kan göra gott på så många sätt. Det är inte bara det att barn tidigt får lära sig att ta hand om en annan varelse, det är också ett bra sätt för dem att förstå vad ansvar verkligen betyder. Dessutom menar forskarna att barn som växer upp med djur utvecklar en större empati, både för djuren och för andra människor. Dessutom sägs det att barn som spenderar tid med djur får en mycket bättre förståelse för icke verbalt språk, vilket också är det som lägger grunden för den stora empati som de även har uppvisat.

Man bör dock alltså välja sitt husdjur med omsorg. Det är viktigt att djuret passar in i den livsstil som familjen har och att man inte tar sig vatten över huvudet. För även om det i huvudsak är barnens djur så kan man inte lägga hela ansvaret på dem, föräldrarna har så klart det yttersta ansvaret för att djuren mår bra. Skaffar man ett husdjur så blir det helt enkelt ett gemensamt familjeprojekt – som dessutom har potential att svetsa familjen ännu närmare samman.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

hotnews