Monthly Archive:: juni 2017

Valarna – havens jättar

Valarna är havets motsvarighet till skogens älgar eller savannens elefanter. Det är vänliga jättar som för det mesta håller sig borta från människor och bebyggelse. En val är